Informace

INDIALIT

Novinky

INDIALIT

Indialit je šestihranný vysokoteplotní dimorf kordieritu ( ortorombický-pseudohexagonální). Vzniká fúzí a rekrystalizací sedimentárních hornin v důsledku vypálení podložních uhelných slojí. Vysokoteplotní polymorf kordieritu. Tvrdost je 7-7,5. Vzorec Mg2Al4Si5O18. Toto je masivní světle červenohnědý čistý mikrokrystalický Indialit. Tento materiá...

Indialit je šestihranný vysokoteplotní dimorf kordieritu ( ortorombický-pseudohexagonální). Vzniká fúzí a rekrystalizací sedimentárních hornin v důsledku vypálení podložních uhelných slojí. Vysokoteplotní polymorf kordieritu. Tvrdost je 7-7,5. Vzorec Mg2Al4Si5O18. Toto je masivní světle červenohnědý čistý mikrokrystalický Indialit. Tento materiál je pravděpodobně nejbohatším indialitem, jaký byl kdy nalezen.

Zobrazit

INDIALIT V této kategorii není žádné zboží.